Indtil udgangen af 2022 kan der laves frivillige aftaler mellem lodsejere, forsyningsselskaber, kommunen og andre aktører om ikke at bruge pesticider i nærheden af drikkevandsboringer. Der er altså nu en åbning for at skabe gode løsninger inden et evt påbud. Regeringen har netop send et forslag i høring om at udvide denne frist. Med forslaget får kommunerne pligt til via påbud at forbyde sprøjtning i BNBO senest januar 2025, hvis de frivillige aftaler ikke er nok (Kilde: Danva 7.6.2023)

Skovgro arbejder med BNBO, der har herlighedsværdi eller er tæt på beboelse, så flest mulige kan få adgang til skovene. Dermed skaber vi mest mulig værdi for natur og mennesker.


1

Hvad er BNBO?

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er defineret som nærområder til boringer til almene vandforsyninger, hvor der er en særlig risiko for forurening af det grundvand, som bruges til drikkevand.


2

Antal og omfang

Der er 5.607 BNBO per 1. januar 2022, Indtil videre er der vurderet en risiko for 2902 BNBO.


3

Hvordan sikres de?

Skovdyrkning over drikkevandsområder er en af de bedste sikringer af drikkevandet. Hvis skoven gøres til fredskov gælder det i princippet evigt.Til vandværker og forsyningsselskaber

Skovgro indgår samarbejder med både mindre vandværker og større forsyningsselskaber om at skabe skov over eller i nærheden af BNBOer. Vi kan varetage hele processen fra kontakt med lodsejere over at danne en lokal forening, lave skovrejsning og plan for vedligehold og dermed sikre vandforsyningen fremover, og skabe værdi for jeres brugere og for lokalområdet.

Kontakt os for at høre nærmere på: info@skovgro.dk


Mere Viden