Velkommen!


Skovgro arbejder for at plante og drive skov i lokale fællesskaber for at beskytte drikkevand, øge biodiversitet og modvirke klimaforandringer. Vi er også en kulturel forening, der skaber viden og kunst om skov.

§ Foreningens formål er gennem skovdrift at optage CO2, sikre grundvand og øge biodiversitet.

§ At fremme borgeres mulighed for medejerskab og aktive deltagelse i den grønne omstilling.

Nyheder og blog

Tæl arter med Skogro, mød os på Folkemøde og kom til debat!

Der sker en masse i Skovgro. Følg med i bloggen →

Køb jordandelsbevis til det første skovstykke i Vallestrup.
Læs mere her

Sådan Gør Vi:

Borgere planter skov nær vandboringer

Skovgro arbejder for at lave frivillige aftaler om ikke at bruge pesticider nær vandboringer. Ved at plante skov hvor drikkevandet dannes og gøre det til fredskov sikres vores drikkevand bedst muligt. Når noget er fredskov skal der være skov på området i al fremtid. Skovgro samarbejder med vandværker og lodsejere om at sikre områder nær vandboringer, (BNBO). Vi synes at det skal være let for almindelige mennesker at tage del i den grønne omstilling og gøre en forskel. Derfor gør vi skovene til andelsskove så det bliver muligt at dyrke og nyde den i fællesskab med andre.

Markering af vandledning ved vandboring i Holbæk.
Svamp i skov i Odsherred
Skov ved Søminestationen i Holbæk kommune

Vi arbejder sammen med FORS, der er forsyningsselskab i Holbæk, Roskilde og Lejre Kommuner. Vi er i gang med at plante den første skov i Vallestrup ved Holbæk.

Du kan være med til at dyrke skov på flere måder:


1

Bliv medlem

Vær med til at støtte vores voksende fællesskab ved at blive medlem. Du kan deltage på mange måder og alt hvad du har lyst. Du får besked når vi starter et nyt skovstykke. Du er med til at sikre rent drikkevand og styrke biodiversitet. Det koster 400 Kr. årligt.


2

Køb en jordandel

Vær med til at skabe og plante skov. Vejen fra landbrugsjord til skov er spændende. I processen hjælper vi naturen på vej og lærer undervejs. Med køb af andel gør du jordkøb muligt. Du kan deltage alt det, du har lyst. Vi udbyder første andele i 2023.


3

Giv en donation

Her kan du, din forening eller virksomhed give en donation. Skovgro er godkendt til at modtage donationer ved Civilstyrelsen. Din donation går til at sikre rent drikkevand, køb af jord og plantning af skov.

Rent
drikkevandVi planter skov over områder hvor drikkevandet dannes og ved Boringsnære områder (BNBO) for at sikre drikkevand mod nedsivning af pesticider.

Større biodiversitet

Vi kortlægger og dokumenterer effekten af den skov vi planter.

SMK, Eckersberg skyer

CO2 optag

Hver enkelt dansker udleder 11 ton CO2 årligt. 60 procent af det samlede aftryk stammer fra privatforbrug som fx indkøb af udenlandske fødevarer eller rejser, dvs omkring 6,6 tons pr dansker i gennemsnit. Klimarådet anslår at klimaeffekten ved arealomlægning af landbrugsjord er 5,6 Ton CO2e pr. ha pr. år.

MELD DIG IND I SKOVGRO

Vær med til at plante skov & sikre drikkevand