Skovgro arbejder for at plante og drive skov i lokale fællesskaber for at beskytte drikkevand, øge biodiversitet og modvirke klimaforandringer. Vi er også en kulturel forening, der skaber viden og kunst om skov.

Vi udbyder de første skovandele i 2023.

§ Foreningens formål er gennem skovdrift at optage CO2, sikre grundvand og øge biodiversitet.

§ At fremme borgeres mulighed for medejerskab og aktive deltagelse i den grønne omstilling.

Nyheder og blog

logo spisefællesskabet

Nyheder, høringssvar og debat fra Skovgro

Følg med i bloggen →

Sådan Gør Vi:

Borgere planter skov nær vandboringer

Skovgro arbejder for at lave frivillige aftaler om ikke at bruge pesticider nær vandboringer. Ved at plante skov hvor drikkevandet dannes og gøre det til fredskov sikres vores drikkevand bedst muligt. Når noget er fredskov skal der være skov på området i al fremtid. Skovgro samarbejder med vandværker og lodsejere om at sikre områder nær vandboringer, (BNBO). Vi synes at det skal være let for almindelige mennesker at tage del i den grønne omstilling og gøre en forskel. Derfor gør vi skovene til andelsskove så det bliver muligt at dyrke og nyde den i fællesskab med andre.

Markering af vandledning ved vandboring i Holbæk.
Svamp i skov i Odsherred
Skov ved Søminestationen i Holbæk kommune

Vi arbejder sammen med FORS, der er forsyningsselskab i Holbæk, Roskilde og Lejre Kommuner. Vores mål er at plante den første skov i Holbæk i 2023.

Du kan være med til at dyrke skov på flere måder:


1

Bliv medlem

Vær med til at støtte vores voksende fællesskab ved at blive medlem. Du får besked når vi starter et nyt skovstykke. Din støtte er med til at sikre rent drikkevand og styrke biodiversitet. Det koster 400 Kr. årligt.


2

Køb en skovandel

Vær med til at skabe og plante skov. Du kan være med til at plante og drive den og medbestemme om skoven fx skal være lysåben, vild, med æbletræer eller fokuseret på outdoor aktiviteter. Vi udbyder de første andele i 2023.


3

Kompensér CO2

Hvis du ønsker at du, din forening eller virksomhed skal være CO2 neutral kan du købe skovandele når de bliver tilgængelige. Skovgro laver et omfattende og fuldt gennemsigtigt grønt regnskab.

Rent
drikkevandVi planter skov over områder hvor drikkevandet dannes og ved Boringsnære områder (BNBO) for at sikre drikkevand mod nedsivning af pesticider.

Større biodiversitet

Vi kortlægger og dokumenterer effekten af den skov vi planter.

SMK, Eckersberg skyer

CO2 optag

Hver enkelt dansker udleder 11 ton CO2 årligt. 60 procent af det samlede aftryk stammer fra privatforbrug som fx indkøb af udenlandske fødevarer eller rejser, dvs omkring 6,6 tons pr dansker i gennemsnit. Klimarådet anslår at klimaeffekten ved arealomlægning af landbrugsjord er 5,6 Ton CO2e pr. ha pr. år.

MELD DIG IND I SKOVGRO

Vær med til at plante skov & sikre drikkevand