Vi laver pionersamarbejde med forsyningsselskabet FORS A/S om at finde nye borgerdrevne måder at sikre rent drikkevand i relation til den kommende lovpligtige beskyttelse af boringsnære vandindvindingsområder (BNBO) samt i forhold til det grundvandsdannende opland for boringerne. Undervejs er Dansk Økojord A/S kommet med i samarbejdet.

Sideløbende er vi i gang med at etablere relationer til private vandværker, for også her at kunne være stærke samarbejdspartnere i forhold til jordopkøb og drikkevandsbeskyttelse. Vi er åbne for samarbejder med vandværker alle steder i landet!

Skovgro er støttet af Partnerskab for bæredygtig vandforsyning, som Region Sjælland og Danske Vandværker står bag. Partnerskabets arbejder for at fremtidssikre drikkevandet.

Skovgro er en almennyttig forening.

Skovgros bestyrelse består af: Søren Børsting, Anne Tortzen, Julie Munk, Solvejg Jakobsen, Nis Rømer, Malou Juelskjær (næstforperson), Lotte Rømer Grove (forperson). Niels Levinsen er suppleant.


Skovgro er stiftet af:

Lotte Rømer Grove: Lotte har over tid været optaget af klima- og biodiversitetskrisen, og af i fællesskab at gøre forskel. Lotte er cand.scient.adm fra RUC og arbejder i Center for Offentlig-Privat Innovation med at fremme samspil på tværs om løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Lotte på bor på Kunsthøjskolen i Holbæk. Lotte er forperson for bestyrelsen.

Malou Juelskjær: Malou arbejder til daglig med at undervise om og forske i menneskelige tilblivelses- og læreprocesser, og hvordan disse processer er forbundet med ikke-menneskelige komponenter. Hun er lektor i socialpsykologi på Aarhus Universitet. Malou bor på Blågårds Plads på Nørrebro i København. Malou er næstforperson for bestyrelsen.

Nis Rømer: Er billedkunstner, underviser og kurator. Han har en Master i offentlig ledelse fra CBS. Han arbejder med bæredygtighed og har tidligere undervist på kunstakademier i ind- og udland og på Skov og Landskab ved Københavns Universitet. Han underviser og bor på Kunsthøjskolen i Holbæk.
Nis er bestyrelsesmedlem og medstifter.

Læs Skovgros vedtægter her