HJEMMESIDENS TEKSTSTYKKER; FRA VERSION 1.0 TIL 2.0.

Siden vi lancerede hjemmesiden i foråret 2022 er der sket en række udviklinger med foreningen, og bestyrelsen har lært en masse. Hjemmesiden vil i den kommende tid blive opdateret, men for den nysgerrige besøgende samler vi hovedlinjerne her:


SAMARBEJDSRELATIONER: Som sitet allerede fortæller laver vi pionersamarbejde med forsyningsselskabet FORS A/S om at finde nye borgerdrevne måder at sikre rent drikkevand, i BNBO-områder og i det grundvandsdannende opland for boringerne, som udgør langt større arealer. Undervejs er Dansk Økojord A/S kommet med i samarbejdet.

Sideløbende er vi i gang med at etablere relationer til private vandværker, for også her at kunne være stærke samarbejdspartnere i forhold til jordopkøb og drikkevandsbeskyttelse. Det glæder vi os til at fortælle mere om her i foråret 2023.

Vigtigt er også at Skovgro nu er støttet af Partnerskab for bæredygtig vandforsyning, som Region Sjælland og Danske Vandværker står bag. Partnerskabets arbejder for at fremtidssikre drikkevandet. Vi får sparring og rådgivning af gode folk, og vi kan søge økonomisk støtte til konkrete udgifter (såsom juridisk rådgivning, udvikling af betalingsfunktion på site).  

DET DER MED CO2 …. Og ’GRØN BALANCE’: Skovgro er optaget af at være med til at modvirke destruktive effekter af menneske-aftryk på natur og klode. Vi forholder os til og baserer os på Klimarådets beregninger. Vi følger internationale diskussioner og forskning i relation til CO2, jordlagsforhold (EU er fx på vej med et direktiv ift modvirkning af jordudpining – på linje med drikkevandsdirektivet) mv. Vi gør opmærksom på, at vores skove vil binde CO2 og have gavnlig virkning på det, som for tiden hedder ’CO2 regnskabet’. Vi ved, at der kan være forbundne og accelererende effekter af de måder, som mennesket agerer og naturen reagerer og agerer herpå, som ikke i dag indgår i disse regnskaber.

Ideen om, at ’kompensation’ kan få os til at gå i ’0’ kan være en sovepude, som Skovgro ikke vil lægge sig til hvile på. Vi vil gerne medvirke til en ’dybere’ forandring. Ved at invitere alle til at være med til naturskabelsesprocesserne. Ved at invitere til debat og læring (lokalt og nationalt). Ved at gøre kunst og kunstneriske undersøgelsesprocesser i forhold til natur, til en del af Skovgros virke.  

Modvirkning af CO2 – og skabelse af mere ’grøn balance’: Som borger, som virksomhed og forening er der heldigvis en række forskellige initiativer, man kan sætte i værk for at gå en grønnere vej. Med skov-skabelse kan opnås forskellige positive virkninger. Én måde at beregne virkning på er hvordan træer og skov binder CO2. En anden virkning er, at skov kan fremme biodiversitet – og nogle skovrejsningsformer kan det bedre end andre. Ved hver af de jordstykker, som Skovgro erhverver, foretages en naturscreening og baselineanalyse for at vi kan prioritere hvad vi gør og hvordan. Her rådfører vi os med gode fagfolk. Vi beskriver hvad ’jorden kalder på’ og hvad lokalområdet gør muligt. Vi tilplanter arealet i henhold hertil. Vi laver udvidet grønt regnskab, samt årlige beskrivelser af jordstykkets natur-udvikling og CO2 optag. Med disse beskrivelser kan andelshavere – borgere som virksomheder og foreninger – læse, hvordan man er med til at gøre en forskel.  

Vi ønsker at arbejde så ’natur-nært’ som muligt.

DET DER MED VAND…. Sidst men ikke mindst skal vi tænke på, og huske at sige højt: VAND er også drikkevand til andre levende organismer. Planter, dyr og ikke mindst de svampe i jorden som samarbejder med træernes rodnet og medvirker til, at træerne får næring. Når Skovgro argumenterer for, at vi skal beskytte drikkevandet (underforstået det vand, som mennesker drikker) er vi på sæt og vis med til at holde fokus på naturens betydning i forhold til at ’betjene’ menneskebehov. Men at beskytte drikkevand indebærer naturligvis at kere sig om meget mere end mennesker (og det flugter fint med vores samarbejde med FORS, som også har fokus på ansvaret for naturen). En af Skovgros visioner er at medvirke til et natursyn, hvor mennesket i højere grad erkender og sanser sin forbundethed med naturen.    

Skovgro/MJ/17.01.2023

KOM OG VÆR MED

STØT FORENINGEN OG BLIV MEDLEM

KØB EN ANDEL I JORD OG SKOV

Scroll to Top