Adgang til Skovgros første jordstykke er inden for rækkevidde nærmer sig – og når foråret nærmer sig, skal der plantes og sås. Derfor inviterer Skovgro til fællesdag for medlemmer og andre interesserede. Temaet er:

Fra landbrugsjord til natur og skov

lørdag den 21. januar kl. 12.00 – 16.00

på Kunsthøjskolen i Holbæk (Ladegårdsallen 5, 4300 Holbæk) og på jordstykket Vallestrup

På mødet

Program

Kl. 12 kører vi fra højskolen ud til jordstykket, hvor skovfoged Asger Hansen fortæller om jord, natur og skovskabelse, og projektudvikler Marie Brammer Nejrup fra Fors A/S fortæller hvordan skov kan sikre vandboringer og drikkevand.


Kl. 13.15 er vi tilbage på højskolen for at blive endnu klogere på processen fra
landbrugsjord til natur og skov, og på hvordan vi som borgere/medlemmer /aktive i Skovgro kan fremme natur og biodiversitet på konkrete jordstykker, men også hvordan vi som forening kan medvirke i at fremme grøn omstilling og borgernes mulighed for at tage del i den.

Kl. 16 siger vi tak for i dag.

Der vil være sandwich, the& kaffe, kage og frugt undervejs

Tilmelding

Tilmeld dig/jer via mail til info@skovgro.dk senest den 18. januar. Hvis du vil deltage på udflugten, orienter gerne om det i mailen.

Spred gerne budskabet til venner og bekendte – fx via deling af opslag fra Facebook (link).