Skovgro er sat i verden både for at erhverve og plante skov på konkrete jordstykker OG for at gøre hvad vi kan for at inspirere andre til at handle. Det gør vi fx ved folkemøder, dialogmøder og på skoler.

Kender du interesserede virksomheder, kommuner, uddannelsessteder, foreninger, der er interesserede i et oplæg, samarbejde eller andet? Så skriv til info@skovgro.dk

I den mørke sæson har vi bidraget ved fire lejligheder.

  • I oktober var vi inviteret af Lejre-borgergruppen ’Verdens Bedste Grundvand’ til dialogmøde. Deltagerne var vandværker, landmænd, vandprofessionelle og borgere i Lejre området
  • I januar drog vi til Sorø og holdt oplæg for grønne borgerinitiativer og forskellige landsdækkende organisationer til ’Netværksdag for borgergrupper’ arrangeret af Partnerskab for bæredygtig vandforsyning.
  • I januar var vi omkring Odsherreds Kommunes Klimabazar, hvor vi holdt oplæg om Skovgro og mødte engagerede borgere, lokalpolitikere og foreninger.
  • I februar gik turen til 5.klasserne på Absalonskolen i Holbæk. Her fortalte vi om foreningen, mens skoleklasserne lavede spirehjem for 228 agern, og fik både praktisk viden om at lave udplantningsplanter og teoretisk om Egetæets biodiversitet og historie i Danmark.