Skovgro får støtte til at skabe naturnær skov, der sikrer drikkevandet

Skovgro har fået 912.000 kr. fra Nordea-fonden til indsatsen ‘Skovplantning i fællesskab – tæt på by og land’, som skal sikre rent drikkevand og lokale fællesskaber i Odsherred.

Med 912.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje kan Skovgro nu starte på sit andet jordstykke. Nordea-fondens støtte giver Skovgro mulighed for at købe landbrugsjord tæt på vandboringer og plante naturnær skov i et samarbejde med lokale kræfter i Nyrup og Højrup.

Skovgros forperson, Lotte Rømer Grove, er begejstret over støtten, som giver foreningen mulighed for at få adgang til endnu et areal med traditionelt dyrket landbrugsjord og omdanne det til naturnær skov.

”Det er fantastisk, at vi nu får denne mulighed. I et tæt samarbejde med Nyrup Vandværk kan Skovgro gå i gang med at beskytte drikkevandet for vandværkets 2500 andelshavere – samtidig med, at vi fremmer biodiversiteten.”

”Skovgro hjælper natur frem og planter træer i fællesskaber. Vi er optaget af at styrke de lokale fællesskaber. Så vi samarbejder med alle i lokalområdet, der har interesse i at være med til at plante skov og lære mere om natur og biodiversitet. Beboere, sommerhusejere, skoler og virksomheder i Nyrup, Højby og området omkring vil blive inviteret til at tage del i naturgørelsen og de konkrete arrangementer på jordstykket, hvor vi plante og sår.”

Foreningen får del i Her gror vi-puljen på 75 mio. kr.

Nordea–fonden uddeler hen over foråret 2024 75 mio. kr. til projekter, der får bynaturen til at gro og fællesskabet til at vokse. Skovgros projekt rammer fuldstændig plet i forhold til det Nordea-fonden håbede på, da puljen blev udviklet.

“Jeg er vildt begejstret for den idérigdom og det engagement i lokalsamfundenes fællesskaber, som de støttede projekter er udtryk for. Danmark er fyldt med lokale ildsjæle, der virkelig lægger sig i selen for at fremme biodiversiteten, styrke sammenhængskraften, og skabe gode liv i byerne,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden.

Det er anden gang, Her gror vi-puljen uddeles. Når puljen er uddelt i foråret 2024 forventer vi at puljen samlet set harbstøttet projekter for ca. 140 mio. kr. rundt om i Danmark, som alle har til formål at styrke fællesskabet og få dem til at summe af gode liv.

Kontakt

Skovgro:
Glentevej 1A
4300 Holbæk
Lotte Rømer Grove
Lottegrove@gmail.com
info@skovgro.dk
60705765

Nordea-fonden:

Kommunikationskonsulent
Thomas Houkjær
th@nordeafonden.dk
29647137

Om Skovgro
Skovgro arbejder for at plante og drive skov i lokale fællesskaber for at beskytte drikkevand, øge biodiversitet og modvirke klimaforandringer.
Vi er også en kulturel forening, der skaber viden og kunst om skov.

Om Nordea-fonden

  • Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
  • Se både andre Her gror vi –projekter og Nordea-fondens øvrige projekter i vores digitale projektkatalog: https://nordeafonden.dk/det-har-vi-stoettet/alle-uddelinger

Download pressemeddelelse her: Pressemeddelelse – Her gror vi Skovgro
Scroll to Top