SKOVGRO godkendt til at købe landbrugsjord

Gennem nogen tid har vi arbejdet på at få SKOVGRO godkendt som en almennyttig forening af en sådan karakter der giver mulighed for og ret til at købe landbrugsjord.

En godkendelse går gennem Skattestyrelsen og Landbrugsstyrelsen / landbrugslovens § 24.

61% af det danske areal er eje af/til landbrugsformål. Og noget af dette areal skal vi jo bruge til at sikre vand-, natur- og biodiversitet.

Det kan vi nu! Sikke en milepæl.

Vi kan nu gøre det muligt for almindelige mennesker at være med til at eje skov – og konkret og praktisk være med til at kere sig om natur, vand og biodiversitet.

Advokat Helena Reumert Gjerding har hjulpet med vores vedtægter og sørget for det juridiske i godkendelsesprocessen. Jeres bidrag til foreningen har været med til at gøre det muligt.

TAK for det. Vi glæder os til at invitere jer med ind i de næste faser (se i nyhedsbrev, som kommer inden så længe!).

FAKTA:

”I henhold til landbrugslovens § 24 kan en fond, forening eller anden juridisk person, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, under visse betingelser opnå forhåndsgodkendelse til uden tilladelse at erhverve og bevare adkomst på en landbrugsejendom i landzone med henblik på anvendelse til naturformål. ….. I henhold til ”Vejledning om landbrugsloven” er en af betingelserne for at opnå en sådan forhåndsgodkendelse, at ansøgeren har fået et bindende svar fra skatteforvaltningen om, at formålet kan anses som almenvelgørende, således at fonden kan opnå fradrag for uddelinger efter fondsbeskatningsloven”.

Scroll to Top