Som optakt til Skovgros generalforsamling sidste lørdag i april, var en lille flok ude med riven på Skovgros første jordstykke ved Vallestrup.  

Opgaven var at håndså tre kvælstoft-fikserende urter indenfor de ni holme (her forstået som klynger af forskellige træer), som Skovgro-ere, naboer og andre interesserede plantede en lørdag i slut marts.  Vi strøede Luzerne- , Honningurt- og Hvidkløver-frø, og rev bagefter jorden, så frøene har bedre mulighed for at få fat.

Den øvrige del af jordstykket sås i nær fremtid – med en tallerkenharve.

Scroll to Top