Vi kommer løbende til selv at producere viden og kunst om skov eller invitere kunstnere og forfattere til at tage bidrage. Forsidebilledet er fra Forlaget Virkeligs udgivelse; Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik


Til klimafolkemødet i Middelfart 2021 inviterede Skovgro og FORS til debat om hvordan borgere, forsyningsselskaber, lodsejere og andre kan lave aftaler om at plante skov, sikre drikkevand, og blive klogere på hinanden og naturen

I panelet var Martin Olsen Vandplanlægger ved FORS; Kim Qvist, Direktør, Danmarks økologiske jordbrugsfond; Andreas Vermehren Holm, forfatter, oversætter, redaktør på Forlaget Virkelig; Vibe Jensen, Projektleder Skov og Natur, Habitats og Skovgro.


Lørdag den 4.september 2021 kl. 10 – 10.45