Har din virksomhed eller institution bæredygtige ambitioner om at beskytte vand til mennesker, dyr og natur, øge biodiversitet og modvirke klimaforandringer? Så skulle I overveje at samarbejde med Skovgro.
Vi samarbejder med:

Virksomheder
Samarbejdet vil typisk have form af donationer til at erhverve jord, plante skov eller afholde aktivitet for særlige målgrupper i forbindelse med Skovgros formål om at skabe forbindelse mellem mennesker og natur. Efter nærmere aftale bliver I eksponeret på Skovgros hjemmeside og på det relevante jordstykke. Ligesom vi afholder skræddersyede arrangementer på Skovgros jordstykker  og tilbyder foredrag om vandindvinding og bæredygtig skov samt invitationer til plantedage. Her kan et samarbejde også spille ind i forhold til udformning af aktivitet.

Skoler og institutioner
Vi samarbejder gerne med jer om at give børn og unge oplevelser med – og i – natur. Vi lærer om natur, planter, vand og menneskets påvirkning af natur gennem hands-on undervisning og læring både på Skovgros jordstykker og hos jer.

Vandværker
Snart bliver det lovpligtigt at beskytte boringsnære vandindvindingsområder (BNBO). I et samarbejde med Skovgro kan I sikre det vand, I er sat i verden for at passe på, og samtidig være med til at udvikle nye, borgerdrevne måder at sikre rent drikkevand. Dette gerne sammen med mål om atfå natur til at gro og beskytte biodiversiteten. Samarbejdet med vandværker vil typisk handle om jordkøb og arealforvaltning. Her er muligheden for at jorden købes af Skovgro, som vil stå for plantning af skov på boringsnære områder. Vi er åbne for samarbejde med vandværker alle steder i landet!

Interesseret? Kontakt os for et samarbejde