Vi er sammen med FORS og Dansk Økojord A/S i gang med at erhverve det første grundstykker i nærheden af Holbæk. Når vi har erhvervet et grundstykke over eller i nærheden af en drikkevandsboring får vi kortlagt stedets biodiversitet, naturressourcer og jordbundsforhold.

Hvis området har været landbrugsjord lægger vi det brak frem til skovplantningen. Det vil sige at allerede fra dag ét er du med til at sikre drikkevand mod nedsivning af pesticider. Så samler vi medlemmer til skoven og danner en bestyrelse. Vi ansøger Landbrugsstyrelsen om midler til skovrejsning, og når plantningen går i gang lyser vi fredskov på grundstykket. Det betyder at der skal være skov på stedet i alt fremtid.

Når du melder dig ind i Skovgro, får du automatisk besked når vi er klar med den første jordlod, der skal blive til skov, så du kan være med fra starten.

Skovandelene kommer til at koste omkring 2.000kr for ca 100m2 skov som du kan besøge og følge hvordan den vokser fra planter i knæhøjde til træer i personhøjde på de første tre-fem år. En person, familie elle virksomhed kan godt eje flere skovandele, men har kun én stemme når vi samles. Dermed følger vi et velafprøvet andelsprincip.

Andelshavere i skoven er med til at skabe og plante skov. Skal skoven være lysåben, vild, med æbletræer, fokuseret på outdoor aktiviteter eller andet? Skoven kan også gøre dig eller din familie helt eller delvist CO2 neutral. Det kan du læse mere om under menuen CO2

Køb en andel


Handelsbetingelser

Du kan være med til at plante skov på flere måder:


1

Bliv medlem

Vær med til at støtte vores voksende fællesskab ved at blive medlem. Du kan deltage på mange måder og alt hvad du har lyst. Du får besked når vi starter et nyt skovstykke. Du er med til at sikre rent drikkevand og styrke biodiversitet. Det koster 400 Kr. årligt.


2

Køb en jordandel

Vær med til at skabe og plante skov. Vejen fra landbrugsjord til skov er spændende. I processen hjælper vi naturen på vej og lærer undervejs. Med køb af andel gør du jordkøb muligt. Du kan deltage alt det, du har lyst. Vi udbyder første andele i 2023.


3

Giv en donation

Her kan du, din forening eller virksomhed give en donation. Skovgro er godkendt til at modtage donationer ved Civilstyrelsen. Din donation går til at sikre rent drikkevand, køb af jord og plantning af skov.

Læs mere: Andelsskov