Andelsskov

De første skovstykker er på vej

Vi er sammen med FORS i gang med at erhverve de første grundstykker i nærheden af Holbæk. Når vi har erhvervet et grundstykke over eller i nærheden af en drikkevandsboring får vi kortlagt stedets biodiversitet, naturressourcer og jordbundsforhold.

Hvis området har været landbrugsjord lægger vi det brak frem til skovplantningen. Det vil sige at allerede fra dag ét er du med til at sikre drikkevand mod nedsivning af pesticider. Så samler vi medlemmer til skoven og danner en bestyrelse. Vi ansøger Landbrugsstyrelsen om midler til skovrejsning, og når plantningen går i gang lyser vi fredskov på grundstykket. Det betyder at der skal være skov på stedet i alt fremtid.

Når du melder dig ind i Skovgro, får du automatisk besked når vi er klar med den første jordlod, der skal blive til skov, så du kan være med fra starten.

Skovandelene kommer til at koste omkring 10.000kr for 1000m2 skov som du kan besøge og følge hvordan den vokser fra planter i knæhøjde til træer i personhøjde på de første tre-fem år. Det bliver også muligt at starte med ½ andel. En person eller familie kan godt eje flere skovandele, men har kun én stemme når vi samles. Dermed følger vi et velafprøvet andelsprincip.

Andelshavere i skoven er med til at skabe og plante skov. Skal skoven være lysåben, vild, med æbletræer, fokuseret på outdoor aktiviteter eller andet? Skoven kan også gøre dig eller din familie helt eller delvist CO2 neutral1. Det kan du læse mere om under menuen CO2


  1. Hver enkelt dansker udleder 11 ton CO2 årligt. 60 procent af det samlede aftryk stammer fra privatforbrug som fx indkøb af udenlandske fødevarer eller rejser, dvs omkring 6,6 ton pr dansker i gennemsnit. Klimarådet anslår at klimaeffekten ved arealomlægning af landbrugsjord er 5,6 ton CO2e pr. år. Én skovandel absorberer altså 0,56 ton CO2e pr. ha pr. år eller lidt under 10% af en persons personlige udledninger.

Du kan være med til at plante skov på flere måder:


1

Bliv medlem

Vær med til at støtte vores voksende fællesskab ved at blive medlem. Du får besked når vi starter et nyt skovstykke. Din støtte er med til at sikre rent drikkevand og styrke biodiversitet. Det koster 400 Kr. årligt


2

Køb en skovandel

Vær med til at skabe og plante skov. Du kan være med til at plante og drive den og medbestemme om skoven fx skal være lysåben, vild, med æbletræer eller fokuseret på outdoor aktiviteter. Skoven kan også gøre dig CO2 neutral.


3

Kompensér CO2

Hvis du ønsker at du, din forening eller virksomhed skal være CO2 neutral. Eller vil kompensere for en aktivitet, kan du købe CO2 kreditter. Skovgro laver et omfattende og fuldt gennemsigtigt grønt regnskab.