Andelsskov

Vi er sammen med FORS i gang med at erhverve de første grundstykker i nærheden af Holbæk. Når vi har erhvervet et grundstykke over eller i nærheden af en drikkevandsboring får vi kortlagt stedets biodiversitet, naturressourcer og jordbundsforhold.

Hvis området har været landbrugsjord lægger vi det brak frem til skovplantningen. Det vil sige at allerede fra dag ét er du med til at sikre drikkevand mod nedsivning af pesticider. Så samler vi medlemmer til skoven og danner en bestyrelse. Vi ansøger Landbrugsstyrelsen om midler til skovrejsning, og når plantningen går i gang lyser vi fredskov på grundstykket. Det betyder at der skal være skov på stedet i alt fremtid.

Når du melder dig ind i Skovgro, får du automatisk besked når vi er klar med den første jordlod, der skal blive til skov, så du kan være med fra starten.

Skovandelene kommer til at koste omkring 2.000kr for ca 200m2 skov som du kan besøge og følge hvordan den vokser fra planter i knæhøjde til træer i personhøjde på de første tre-fem år. En person, familie elle virksomhed kan godt eje flere skovandele, men har kun én stemme når vi samles. Dermed følger vi et velafprøvet andelsprincip.

Andelshavere i skoven er med til at skabe og plante skov. Skal skoven være lysåben, vild, med æbletræer, fokuseret på outdoor aktiviteter eller andet? Skoven kan også gøre dig eller din familie helt eller delvist CO2 neutral. Det kan du læse mere om under menuen CO2


Du kan være med til at plante skov på flere måder:


1

Bliv medlem

Vær med til at støtte vores voksende fællesskab ved at blive medlem. Du får besked når vi starter et nyt skovstykke. Din støtte er med til at sikre rent drikkevand og styrke biodiversitet. Det koster 400 Kr. årligt.


2

Køb en skovandel

Vær med til at skabe og plante skov. Du kan være med til at plante og drive den og medbestemme om skoven fx skal være lysåben, vild, med æbletræer eller fokuseret på outdoor aktiviteter. Vi udbyder de første andele i 2023.


3

Kompensér CO2

Hvis du ønsker at du, din forening eller virksomhed skal være CO2 neutral kan du købe skovandele når de bliver tilgængelige. Skovgro laver et omfattende og fuldt gennemsigtigt grønt regnskab.