CO2 kompensation

Hver enkelt dansker udleder 11 ton CO2 årligt. 60 procent af det samlede aftryk stammer fra privatforbrug som fx indkøb af udenlandske fødevarer eller rejser, dvs omkring 6,6 tons pr dansker i gennemsnit. Klimarådet anslår at klimaeffekten ved arealomlægning af landbrugsjord er 5,6 Ton CO2e pr. ha pr. år.

Én skovandel på ca 200m2 absorberer anslået 112 kg CO2e pr. år. Beregningen er et gennemsnit over tid da skov absorberer forskelligt alt efter beplantningstype og grad, og om det er nyplantede træer, i fuld vækst eller gamle. I et tænkt eksempel skulle en person altså have ca 1,2 ha skov for at kompensere for et gennemsnitligt forbrug, svarende til ca 60 andele. I praksis opnås den bedste effekt ved både selv at udlede mindre og være med til at skabe mere skov.

Ved at lave et komplet og transparent grønt regnskab for Skovgro, vil vi dokumentere præcist hvor meget CO2 skoven optager, så du kan være sikker på at gøre en forskel.

Vi bygger på tal fra Klimarådet

Du kan være med til at dyrke skov på flere måder:


1

Bliv medlem

Vær med til at støtte vores voksende fællesskab ved at blive medlem. Du får besked når vi starter et nyt skovstykke. Din støtte er med til at sikre rent drikkevand og styrke biodiversitet. Det koster 400 Kr. årligt.


2

Køb en skovandel

Vær med til at skabe og plante skov. Du kan være med til at plante og drive den og medbestemme om skoven fx skal være lysåben, vild, med æbletræer eller fokuseret på outdoor aktiviteter. Vi udbyder de første andele i 2023.


3

Kompensér CO2

Hvis du ønsker at du, din forening eller virksomhed skal være CO2 neutral kan du købe skovandele når de bliver tilgængelige. Skovgro laver et omfattende og fuldt gennemsigtigt grønt regnskab.