CO2

I gennemsnit udleder hver dansker 13 ton CO2e årligt i følge Concitos seneste opgørelse. Heraf er 18% relateret til den offentlige sektor og altså ikke direkte relateret til personligt forbrug.  Gennemsnittet dækker dog over at der er forskel i forbrugsmønstre. Concito opererer med en skalering på danskere med 6 kategorier fra ’lav indkomst, lav udledning’ (8,9t) til ’høj indkomst, høj udledning’ (25 t).

Klimarådet anslår at klimaeffekten ved arealomlægning af landbrugsjord til skov er 5,6 Ton CO2e pr. ha pr. år.

Én skovandel på ca 200 m2 absorberer anslået 112 kg CO2e pr. år (5,6 ton/ (10000m2/200m2)).

Beregningen er et gennemsnit over tid da skov absorberer forskelligt alt efter beplantningstype og grad, og om det er nyplantede træer, i fuld vækst eller gamle. I praksis opnås den bedste effekt ved både selv at udlede mindre og være med til at skabe mere skov.

Skovgro følger Klimaskovfondens anbefaling om at CO2 effekten er et bidrag til den nationale klimamålsætning.

Klimaskovfonden har en god side om opgørelse af CO2 optag i en skov, læs den på deres blog.

Du kan være med til at dyrke skov på flere måder:

 


1

Bliv medlem

Som medlem støtter du Skovgros arbejde med at styrke biodiversitet, skabe mere skov og sikre rent drikkevand. Medlemskabet støtter også foreningens drift, og udvikling. Du kan deltage og være med til at gøre en aktiv forskel. Det koster 400 kr årligt


2

Køb en jordandel

Vær med til at skabe og plante skov. Vejen fra landbrugsjord til skov er spændende. I processen hjælper vi naturen på vej og lærer undervejs. Med køb af andel gør du jordkøb muligt og sikrer dermed drikkevandet. Det koster 2000 kr pr. jordandel.


3

Køb et abonnement

Få et abonnement på skov, biodiversitet og rent drikkevand. Du bliver medlem og muliggør samtidigt køb af landbrugsjord, så Skovgro kan plante skov, hvor drikkevandet er truet. Et abonnement koster fra 100 kr i måneden. (fra 50 kr for studerende)

Scroll to Top