Hver enkelt dansker udleder 11 ton CO2 årligt. 60 procent af det samlede aftryk stammer fra privatforbrug som fx indkøb af udenlandske fødevarer eller rejser, dvs omkring 6,6 tons pr dansker i gennemsnit. Klimarådet anslår at klimaeffekten ved arealomlægning af landbrugsjord er 5,6 Ton CO2e pr. ha pr. år.

Én skovandel på ca 200m2 absorberer anslået 112 kg CO2e pr. år. Beregningen er et gennemsnit over tid da skov absorberer forskelligt alt efter beplantningstype og grad, og om det er nyplantede træer, i fuld vækst eller gamle. I et tænkt eksempel skulle en person altså have ca 1,2 ha skov for at kompensere for et gennemsnitligt forbrug, svarende til ca 60 andele. I praksis opnås den bedste effekt ved både selv at udlede mindre og være med til at skabe mere skov.

Ved at lave et komplet og transparent grønt regnskab for Skovgro, vil vi dokumentere præcist hvor meget CO2 skoven optager, så du kan være sikker på at gøre en forskel.

Vi bygger på tal fra Klimarådet

Du kan være med til at dyrke skov på flere måder:


1

Bliv medlem

Vær med til at støtte vores voksende fællesskab ved at blive medlem. Du kan deltage på mange måder og alt hvad du har lyst. Du får besked når vi starter et nyt skovstykke. Du er med til at sikre rent drikkevand og styrke biodiversitet. Det koster 400 Kr. årligt.


2

Køb en jordandel

Vær med til at skabe og plante skov. Vejen fra landbrugsjord til skov er spændende. I processen hjælper vi naturen på vej og lærer undervejs. Med køb af andel gør du jordkøb muligt. Du kan deltage alt det, du har lyst. Vi udbyder første andele i 2023.


3

Giv en donation

Her kan du, din forening eller virksomhed give en donation. Skovgro er godkendt til at modtage donationer ved Civilstyrelsen. Din donation går til at sikre rent drikkevand, køb af jord og plantning af skov.